+ 421 905 833 451
lichting@lichting.sk

Montáž bleskozvodov

Bleskozvod má tri hlavné časti:

 • zachytávače – ukončujú žeravú časť bleskového výboja nad chráneným objektom a tým likvidujú nebezpečenstvo požiaru od blesku, zachytávajú blesk. Sú tvorené tyčami, kovovými sieťami, hrebeňami a pod.
 • spojenia a zvody – tvoria vodivé spojenie medzi zachytávačmi a uzemnením. Tvorí ich kovový drôt alebo kábel, prípadne pásový vodič.
 • uzemňovače – zabezpečujú prechod blesku (výboja) do zeme. Sú tvorené kovovou doskou predpísaných rozmerov zakopaných do zeme v definovanej hĺbke, alebo pripojenie na kovové vedenia trvale umiestnené pod zemou.

Bleskozvod (používa sa aj pojem hromozvod) vynašiel v roku 1749 americký vynálezca Benajamin Franklin, ktorý sa stal známy aj pokusmi s elektrinou. Do búrkového mračna vypustil šarkana a objavil, že blesk je istá forma elektriny.

Bleskozvod, hromozvod, vonkajšia ochrana pred bleskom alebo vonkajší systém ochrany pred bleskom je zariadenie na ochranu stavebných objektov a toho, čo je v nich, pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov (bleskov) ich zvedením do zeme.

Spoločnosť Lichting SK s.r.o. Vám ponúka vyriešenie ochrany Vašej budovy, objektu pred účinkami blesku, či už sa jedná o novostavbu alebo o staršiu budovu.

Ponúkame Vám komplexné riešenie bleskozvodu, na základe osobnej obhliadky Vášho objektu, resp. na základe projektovej dokumentácie Vám navrhneme technické riešenie, umiestnenie, uchytenie bleskozvodu, vypracovanie projektu bleskozvodu, následnú montáž bleskozvodu a vypracovanie revíznej správy (odbornej prehliadky a odbornej skúšky) bleskozvodu.

Spoločnosť Lichting SK s.r.o. Vám v oblasti vonkajšej ochrany pred bleskom ponúka:

 • Montáž bleskozvodu na rodinný dom
 • Montáž bleskozvodu na výrobné a priemyselné objekty, haly
 • Montáž bleskozvodu na administratívne budovy, bytové domy
 • Montáž bleskozvodu na objekty s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu
 • Montáž aktívneho bleskozvodu
 • Montáž oddialeného bleskozvodu
 • Rekonštrukciu existujúceho bleskozvodu tak aby bol v súlade s novými, teraz platnými normami STN EN
 • Opravu poškodeného bleskozvodu, nevyhovujúceho bleskozvodu, doplnenie zvodu, opravu bleskozvodného vedenia na streche
 • Návrh riešenia bleskozvodnej ochrany, umiestnenia, uchytenia bleskozvodu

Samozrejmosťou je technické riešenie a montáž bleskozvodu v súlade so základnými predpismi, podľa ktorých sa projektuje a konštruuje bleskozvod a to STN EN 62305-1 až 4, resp. pri opravách už existujúceho bleskozvodu na starších objektoch podľa STN 34 1390 a STN 13401391.