+ 421 905 833 451
lichting@lichting.sk

Inžinierska činnosť v elektrotechnike

V súčinnosti s pracovníkmi Technickej inšpekcie SR, a.s. Vám v prípade záujmu zabezpečíme:

  • Sprostredkovanie osvedčovania projektovej dokumentácie pre vyhradené technické zariadenia elektrické s vysokou mierou ohrozenia skupiny A
  • Sprostredkovanie úradných skúšok pre vyhradené technické zariadenia elektrické s vysokou mierou ohrozenia skupiny A

Vo Vašom mene spíšeme žiadosť, komunikujeme s inšpektorom, odstránime všetky nedostatky a splníme všetky jeho požiadavky, tak aby predmetné vyhradené technické zariadenie spĺňalo všetky normy a požiadavky TI SR, a.s.

<