+ 421 905 833 451
lichting@lichting.sk

Projektovanie elektroinštalácie a bleskozvodov

Vypadávajú Vám ističe, vyhadzuje Vám poistky, platíte vysoké poplatky za maximálnu rezervovanú kapacitu, zapájanie elektrických spotrebičov do zásuvky musíte riešiť neustálym pripájaním predlžovačiek, nemusí to byť len problém nesprávneho prevedenia elektroinštalácie, chyba mohla nastať už pri projektovaní.

Skôr ako začnete s realizáciou elektromontážnych prác je nutné mať k dispozícii vypracovanú projektovú dokumentáciu predmetnej elektroinštalácie, bleskozvodu. Základom, predpokladom kvalitného prevedenia elektroinštalácie je kvalitná projektová dokumentácia.

Projektovú dokumentáciu Vám spracujeme podľa Vašich predstáv, pričom zúžitkujeme naše dlhoročné skúsenosti z oblasti projektovania v oblasti elektro a navrhneme elektroinštaláciu (bleskozvod....) tak aby spĺňala Vaše predstavy ako zákazníka, ale zároveň bola navrhnutá efektívne, spoľahlivo a v súlade s platnými predpismi a normami STN EN.

Pred vypracovaním projektovej dokumentácie Vám vieme poradiť s výberom elektroinštalačných prvkov, vhodne nastaviť maximálnu rezervovanú kapacitu hlavného ističa ako aj navrhnúť elektroinštaláciu, bleskozvod aby bol maximálne efektívny.

Všetci projektanti spoločnosti LICHTING SK s.r.o. sú certifikovaní Technickou inšpekciou SR (TI SR) a sú aj členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

V spoločnosti Lichting SK s.r.o. Vám vypracujeme:

  • Projektovú dokumentáciu elektrickej inštalácie
  • Projektovú dokumentáciu elektrickej prípojky
  • Projektovú dokumentáciu bleskozvodu
  • Protokol o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou
  • Miestne prevádzkové predpisy časť elektro

Okrem projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu, realizačnej dokumentácie Vám v prípade záujmu vypracujeme aj projekt skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie, bleskozvodu..